ผักเบี้ยหิน พืชล้มลุกลำต้นอวบน้ำ
พืชล้มลุก
ผักเบี้ยหิน ชื่ออื่นๆ :  ผักโขมหิน, ผักขมหิน ต้นกำเนิด : ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชื่อสามัญ : House purslane ชื่อวิทยา