ผักเบี้ยใหญ่ สรรพคุณทางยา แก้ไอแห้ง แก้ขัดเบา แก้กระหายน้ำ
การปลูกพืช
ผักเบี้ยใหญ่ ชื่ออื่นๆ : ผักเบี้ยดอกเหลือง, ผักตาโค้ง (นครราชสีมา) ผักอีหลู, ตะก้ง (อุบลราชธานี) แบขี่เกี่ยง, ตือบ้อฉ่าย