วงศ์ผักเบี้ยและสกุลผักเบี้ย PORTULACACEAE
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์  ลักษณะวงศ์เป็นไม้ล้มลุกอายุ 1 หรือหลายปี อวบน้ำ มักเลื้อยไปตามพื้นดิน เนื้อเยื่อเป็นเมือกมียางขม หูใบแห
ผักเบี้ยใหญ่ สรรพคุณทางยา แก้ไอแห้ง แก้ขัดเบา แก้กระหายน้ำ
การปลูกพืช
ผักเบี้ยใหญ่ ชื่ออื่นๆ : ผักเบี้ยดอกเหลือง, ผักตาโค้ง (นครราชสีมา) ผักอีหลู, ตะก้ง (อุบลราชธานี) แบขี่เกี่ยง, ตือบ้อฉ่าย