ผักเป็ดแดง นิยมปลูกเป็นไม้คลุมดิน ทั้งต้นนำมารับประทานเป็นผักได้
การปลูกพืชสวน
ผักเป็ดแดง ชื่ออื่นๆ : ผักเป็ดฝรั่ง, ผักใหมแดง, พรมมิแดง ต้นกำเนิด : อเมริกาใต้และเม็กซิโก ชื่อสามัญ : Joy weed.; ชื่อวิ