ผักโหมหนาม พืชล้มลุก มีหนามแหลมตามข้อ
พืชล้มลุก
ผักโหมหนาม ชื่ออื่นๆ : ผักโหมหนาม, ปะตึ, แม่ล้อคู่ ต้นกำเนิด : แถบอเมริกาเขตร้อน ชื่อสามัญ : ผักขมหนาม Spiny amaranth ชื …
ผักโขมแดง ไม้ล้มลุกขนาดเล็ก สรรพคุณช่วยบำรุงสายตา ป้องกันโรคมะเร็ง
การปลูกพืชสวน
ผักโขมแดง ชื่ออื่นๆ : ผักโขมแดง ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : ชื่อวิทยาศาสตร์ : Amaranthus dubius. ชื่อวงศ์ : AMARANTHACEAE …