ผักโขมแดง ไม้ล้มลุกขนาดเล็ก สรรพคุณช่วยบำรุงสายตา ป้องกันโรคมะเร็ง
การปลูกพืชสวน
ผักโขมแดง ชื่ออื่นๆ : ผักโขมแดง ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : ชื่อวิทยาศาสตร์ : Amaranthus dubius. ชื่อวงศ์ : AMARANTHACEAE …