ผักชีล้อม ใช้เป็นพืชปรุงรสที่ให้กลิ่นฉุน มีรสร้อนแรง ยอดอ่อนนิยมใช้รับประทานเป็นผักสดแกล้มกินกับน้ำพริก
พืชผัก
ผักชีล้อม ชื่ออื่นๆ : ผักอันอ้อ,  ผักอัน, ผักอันอ้น, ผักผันอ้อ, จีอ้อ, ผักหนอกช้าง, จุ้ยคึงไฉ่ (จีน) ต้นกำเนิด : เป็นพืช