ลักษณะของฝิ่นต้น มะหุุ่งแดง น้ำยางมีฤทธิ์ทำให้เกิดอาการอักเสบระคายเคือง
การปลูกพืชสมุนไพร
ฝิ่นต้น มะหุุ่งแดง ชื่ออื่นๆ : ฝิ่นต้น, มะหุ่งแดง, มะละกอฝรั่ง, ว่านนพเก้า ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : มะละกอฝรั่ง Coral Bus …