ฝิ่นต้น,มะหุุ่งแดง น้ำยางมีฤทธิ์ทำให้เกิดอาการอักเสบระคายเคือง
การปลูกพืชสมุนไพร
ฝิ่นต้น,มะหุุ่งแดง ชื่ออื่นๆ : ฝิ่นต้น มะหุ่งแดง มะละกอฝรั่ง ว่านนพเก้า ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : มะละกอฝรั่ง Coral …