พญาดง ยอดอ่อนและใบ รับประทานเป็นผัก
การปลูกพืช
พญาดง ชื่ออื่นๆ : หน่อกล่ะอึ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), ปร้างเจงบั้ว(ปะหล่อง), มีส้อย,ลำถ้อย(ลั้วะ), โพ้งลิ่น(เมี่ยน) ต้นกำเน