ดีปลีชี (ภาคใต้) หรือ พริกชี ผลโตกว่าผลพริกขี้หนูสวน รสชาติเผ็ดจัดจ้านและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว
การปลูกพืช
ดีปลีชี (ภาคใต้) หรือ พริกชี ชื่ออื่นๆ : ดีปลีชี (ภาคใต้) หรือ พริกชี, พริกนางชี ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : …