การขยายพันธ์และการเตรีมต้นกล้า การปลูกพริกหยวก
การปลูกพืช
การขยายพันธุ์และการปลูกพริกหยวก พริกหยวก ชอบสภาพที่มีความชื้นต่ำ จะทำให้อัตราการติดผลลดลง อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการผสม
พริกหวาน พริกหยวก สีที่พบมากที่สุดคือสีเขียว สีเหลือง สีส้มและสีแดง
การปลูกพืช
พริกหวาน ชื่ออื่นๆ : พริกหยวก พริกยักษ์ พริกแอปเปิ้ล ต้นกำเนิด : พืชประจำถิ่นในเม็กซิโก อเมริกากลางและทวีปอเมริกาใต้ตอนเ