พริกหวาน พริกหยวก สีที่พบมากที่สุดคือสีเขียว สีเหลือง สีส้มและสีแดง
การปลูกพืช
พริกหวาน ชื่ออื่นๆ : พริกหยวก พริกยักษ์ พริกแอปเปิ้ล ต้นกำเนิด : พืชประจำถิ่นในเม็กซิโก อเมริกากลางและทวีปอเมริกาใต้ตอนเ