พลูด่าง ปลูกเป็นไม้ประดับภายในอาคาร  หรือปลูกเป็นไม้คลุมดิน
ไม้กระถาง
พลูด่าง ชื่ออื่นๆ : ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Devil’s ivy ชื่อวิทยาศาสตร์ : Scindapsus aureus ชื่อวงศ์ : …