พวงคราม หรือ ช่อม่วง เป็นไม้เถาเลื้อยขนาดใหญ่ ขึ้นได้ดีในทุกสถานที่
ไม้ดอก
พวงคราม ชื่ออื่นๆ : ช่อม่วง ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Sandpaper Vine ชื่อวิทยาศาสตร์ : Petrea volubilis L …