หมากพอก มะพอก ลำต้นนำไปทำกระดานบ้าน ผลทานได้มีรสหวาน
ไม้ยืนต้น
หมากพอก มะพอก ชื่ออื่นๆ : กระท้อนรอก (ตราด) จัด, จั๊ด (ลำปาง) ตะเลาะ, เหลอะ (ส่วย สุรินทร์) ตะโลก (เขมร …