พังพวยน้ำ เป็นพืชตระกูลหญ้าอยู่ในน้ำเป็นย่านคล้ายผักกระเฉด
การปลูกพืช
พังพวยน้ำ ชื่ออื่นๆ : แพงพวย (น้ำ) พังพวย ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : พังพวยน้ำ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Jussieua repens …