พิมาน, กระถินป่า ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง กิ่งอ่อนมีขนหนาแน่น
ไม้ยืนต้น
พิมาน, กระถินป่า ชื่ออื่นๆ : กระถินพิมาน (ภาคกลาง) คะยา หนามขาว (ภาคเหนือ) กระถินป่า แฉลบขาว แฉลบ วิมานแดง กระถินวิมาน ( …