ผักจ้ำ ผลอ่อน ใบอ่อน ยอดอ่อนมีรสชาติฝาดมัน เปรี้ยวอมหวาน ใช้รับประทานเป็นผักได้
ไม้ยืนต้น
ผักจ้ำ ชื่ออื่นๆ :  ผักจำ ผักจ้ำแดง (เชียงใหม่, เชียงราย) ตีนจำ (เลย), ลังพิสา (ตราด), ทุรังกาสา (ชมพร) ราม (สงขลา) …