วงศ์และสกุลของลินิน LINACEAE
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ วงศ์ลินิน LINACEAE ลักษณะวงศ์เป็นไม้ล้มลุกหรือไม้พุ่มเตี้ย ใบขนาดเล็ก ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ เส้นใบออกจา
ลินิน ต้นลินิน พืชล้มลุก เส้นใยจากลำต้นทำผ้า เชือกกระดาษ
พืชล้มลุก
ลินิน ชื่ออื่นๆ : ลินิน, หู่มั้ว, แฟลกซ์ ต้นกำเนิด : แถบตะวันออกกลาง ชื่อสามัญ : Flax, Linseed ชื่อวิทยาศาสตร์ : …
ป่านรามี พืชที่ให้เส้นใย ใช้ทำสิ่งทอเพื่อเป็นเครื่องใช้ในบ้านและอื่นๆ
การปลูกพืช
ป่านรามี ชื่ออื่นๆ :  กะเมย (เขมร-พระตะบอง) ตานขโมย (จันทบุรี) ปอบอ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ปอป่าน (ภาคกลาง) ป่านแดง ต้นก