ผักกาดเขียวปลี เป็นผักที่มีรสขมจึงไม่นิยมบริโภคสด นิยมนำมาดอง
พืชผัก
ผักกาดเขียวปลี ชื่ออื่นๆ : ผักกาดเขียวปลี Mustard Greens ต้นกำเนิด : เอเซียใต้ เอเซียกลาง และเอเซียตะวันออก ชื่อสามัญ : …