ผักกะแยง คะแยง ไม้ล้มลุกเนื้ออ่อน เป็นผักพื้นบ้านของภาคอีสาน จัดเป็นวัชพืชในนาข้าว
การปลูกพืช
ผักกะแยง คะแยง ชื่ออื่นๆ : ผักกะแยง, แขยง, คะแยง, ผักลืมผัว, ควันเข้าตา, อีผวยผาย,  กะออม, มะออม, กะแยง (ตะวันออกเฉียงเห
กระเฉด ผักกระเฉด ผักรู้นอน ใบประกอบคล้ายใบกระถิน
การปลูกพืช
กระเฉด ผักกระเฉด ผักรู้นอน ใบประกอบคล้ายใบกระถิน ชื่ออื่นๆ : ผักรู้นอน (ภาคกลาง), ผักฉีด (ภาคใต้), ผักหนอง (ภาคเหนือ), ผ
หญ้าแพรก หญ้าคลุมดินขึ้นตามริมทาง ลำต้นเป็นข้อ ใช้ในวันไหว้ครู
การปลูกพืช
หญ้าแพรก หญ้าคลุมดินขึ้นตามริมทาง ลำต้นเป็นข้อ ใช้ในวันไหว้ครู ชื่ออื่นๆ : หญ้าแผด (ภาคเหนือ), หนอเก่เด (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่