ต้นยอ มะตาเสือ เป็นอาหารและสมุนไพรรักษาโรค
พืชผัก
ต้นยอ ชื่ออื่นๆ : ยอ, แยใหญ่ (แม่ฮ่องสอน), ตาเสือมะตาเสือ (ภาคเหนือ), ยอบ้าน (ภาคกลาง)  ต้นกำเนิด : อินเดีย ถึงตอนใต้ของ
มะตูม ผลใช้รับประทานได้ทั้งแบบสดและแบบแห้ง
ไม้ผล
มะตูม ชื่ออื่นๆ : มะปิน (ภาคเหนือ) กระทันตาเถร, ตุ่มเต้ง, ตูม (ปัตตานี) มะปีส่า (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ต้นกำเนิด : อินเด
ต้นขี้เหล็ก ดอกขี้เหล็กดอกเหลืองช่อใหญ่ สรรพคุณ ประโยชน์ ของขี้เหล็ก
ไม้ยืนต้น
ต้นขี้เหล็ก ชื่ออื่นๆ : ขี้เหล็กบ้าน ต้นกำเนิด : เดิมเป็นไม้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับจากหมู่เกาะต่างๆ ของอินโดนีเซีย
สะระแหน่ พืชสมุนไพร รสชาติคล้ายกับ ตะไคร้หอม มะนาวและแอลกอฮอล์
การปลูกพืช
สะระแหน่ พืชสมุนไพร รสชาติคล้ายกับ ตะไคร้หอม มะนาวและแอลกอฮอล์ ชื่ออื่นๆ : หอมด่วน หอมเดือน (ภาคเหนือ), มักเงาะ สะแน่ (ภ