พุทรา ผลทานสดได้แล้ว ยังสามารถนำมาอบแห้ง หรือเชื่อมได้อีกด้วย
ไม้ผล
พุทรา ชื่ออื่นๆ : พุทรา (ไทย) มะตัน , นางต้มต้น , หมากทัน (จำปาศักดิ์) , มะตันหลวง , มะตอง , มะตันต้น (ภาคเหนือ ) ต้นกำเ
พุทรา กิ่งมีหนาม ผลมีทั้งกลมและรี รสชาติหวานและเปรี้ยวอมหวาน
การปลูกพืช
พุทรา กิ่งมีหนาม ผลมีทั้งกลมและรี รสชาติหวานและเปรี้ยวอมหวาน ชื่ออื่นๆ : มะควัดดอย (เชียงใหม่), มะตัน, นาวงต้มต้น, หมากท