การทำผางประทีป ชาวล้านนานิยมจุดผางประทีสเป็นพุทธบูชาในช่วงประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง)
เทคโนโลยีเกษตร
การทำผางประทีป ผางประทีป เป็นเครื่องสักการบูชาในพระพุทธศาสนา คำว่า ผาง คือ ภาชนะดินเผาคล้ายถ้วยเล็กๆ ใช้เป็นถ้วยสำหรับใส