ว่านชักมดลูก ว่านมดลูก
พืชหัว
ว่านชักมดลูก ว่านมดลูก ชื่ออื่นๆ : หมากหมาว้อ ต้นกำเนิด : เกาะบาหลี เกาะชวา ชื่อสามัญ : ว่านชักมดลูก ชื่อวิทยาศาสตร์ …