มะกล่ำตาหนู  เนื้อในเมล็ดมีพิษรุนแรง ถ้ากินเข้าไปอาจทำให้ตายได้
ไม้ยืนต้น
มะกล่ำตาหนู  กล่ำตาไก่ ชื่ออื่นๆ : กล่ำเครือ, กล่ำตาไก่, มะกล่ำเครือ, มะกล่ำแดง, มะแค๊ก (เชียงใหม่) เกมกรอม (สุรินทร์) ช