มะกล่ำตาหนู  กล่ำตาไก่  รากมีสารที่มีรสหวานคล้ายชะเอม ใช้เป็นยาทาภายนอก
ไม้ยืนต้น
มะกล่ำตาหนู  กล่ำตาไก่ ชื่ออื่นๆ : กล่ำเครือ กล่ำตาไก่ มะกล่ำเครือ มะกล่ำแดง มะแค๊ก (เชียงใหม่) เกมกรอม (สุรินทร์)  …