มุยแดง ไม้พุ่มกึ่งไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ลำต้นและกิ่งก้านสีน้ำตาลแดง
ไม้ยืนต้น
มุยแดง ชื่ออื่นๆ : มะคัง (เชียงใหม่), มุยแดง ลุมปุกแดง ลุมพุกแดง (นครราชสีมา), จงก่าขาว ตะลุมพุกแดง (กาญจนบุรี), จงก่าขา