มะค่าแต้ เนื้อไม้แข็งแรง ทนทาน ใช้ก่อสร้าง
ไม้ยืนต้น
มะค่าแต้ ชื่ออื่นๆ : มะค่าหยุม, มะค่าหนาม (ภาคเหนือ) แต้ (ภาคอีสาน) มะค่าหนาม, มะค่าลิง (ภาคกลาง) กอกก้อ (ชาวบน-นครราชสี