รสสุคนธ์ ไม้เถาเนื้อแข็ง ดอกสีขาวมีกลิ่นหอม
การปลูกพืช
รสสุคนธ์ ชื่ออื่นๆ : ลิ้นแฮด (ยโสธร) มะตาดเครือ, สุคนธรส, อรคนธ์, ย่านปด (นครศรีธรรมราช) ปดคาย, ปดเลื่อน (สุราษฎร์ธานี)