มะตาด ปลูกไว้ประดับบริเวณบ้านเพื่ออาศัยร่มเงา
ไม้ยืนต้น
มะตาด ชื่ออื่นๆ : ส้มปรุ ส้านกวาง ส้านท่า ส้านป้าว ส้านปรุ ส้านใหญ่ (เชียงใหม่), แส้น (นครศรีธรรมราช, ตรัง),สั้นบักสั้นใ