มะตูม สรรพคุณ แก้อ่อนเพลีย บำรุงกำลัง ทำน้ํามะตูม ประโยชน์ มะตูมแห้ง
ไม้ผล
มะตูม ชื่ออื่นๆ : มะปิน (ภาคเหนือ) กระทันตาเถร ตุ่มเต้ง ตูม (ปัตตานี) มะปีส่า (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ต้นกำเนิด : อินเดีย