มะนาวป่า มะนาวผี ปลูกเป็นไม้ประดับได้ ช่วยแก้โรคทางเดินหายใจ
ไม้ผล
มะนาวป่า ชื่ออื่นๆ : มะลิว (เชียงใหม่) กรูดเปรย (จันทบุรี) นางกาน (ขอนแก่น) กรูดผี (สุราษฎร์ธานี) ขี้ติ้ว จ๊าลิ้ว (ภาคเห