มะพลับ ไม้มงคลชนิดหนึ่งของคนไทย มีสรรพคุณเป็นยา
การปลูกพืช
มะพลับ ไม้มงคลชนิดหนึ่งของคนไทย มีสรรพคุณเป็นยา ชื่ออื่นๆ : ตะโกสวน, พลับ, มะพลับใหญ่ ต้นกำเนิด : ประเทศมาเลเซีย ชื่อสาม