มะม่วงคัน ม่วงคัน รสเปรี้ยว น้ำยางมาก กินแล้วจะมีอาการคันคอ
ไม้ผล
มะม่วงคัน ม่วงคัน ชื่ออื่นๆ : ส้มม่วงคัน, มะม่วงคัน ต้นกำเนิด : ไม้พื้นเมืองในเกาะบอร์เนียว สุมาตรา สิงคโปร์ และคาบสมุทร