มะม่วงหัวแมงวัน ประโยชน์และสรรพคุณทางยา
ไม้ยืนต้น
มะม่วงหัวแมงวัน ชื่ออื่นๆ : รักหมู, หัวแมงวัน, ฮักหมู, ฮักผู้, มะม่วงแมงวัน ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : – ชื่อวิทยาศาส