มะม่วงหัวแมงวัน ผลค่อนข้างกลมหรือป้อม นำมารับประทานได้
ไม้ยืนต้น
มะม่วงหัวแมงวัน ชื่ออื่นๆ : รักหมู หัวแมงวัน ฮักหมู ฮักผู้ มะม่วงแมงวัน ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : – …