วงศ์และสกุลของมะลิ OLEACEAE
ไม้ยืนต้น
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้พุ่ม ไม้เถา หรือไม้ต้น ใบเดี่ยว มีน้อยที่ใบประกอบรูปขนนกออกตรงข้ามกัน เป็นคู่ บางครั้งเรียงเป็นวงรอบก
มะลิและมะลุลี ดอกมีสีขาว กลิ่นหอม
ไม้กระถาง
มะลิ มะลิ ดอกมีสีขาว กลิ่นหอม ดอกเป็นดอกเดี่ยว ออกเป็นช่อตามปลายยอด หรือปลายกิ่งประมาณ 3-5 ดอกแล้วแต่ชนิดพันธุ์ มีทั้งดอ
มะลิ ดอกสีขาวมีกลิ่นหอม ดอกนำมาร้อยมาลัย
การปลูกพืชสวน
มะลิ ชื่ออื่นๆ :  มะลิ, มะลิลา (ทั่วไป) มะลิซ้อน (ภาคกลาง) มะลิขี้ไก่ (เชียงใหม่) มะลิหลวง (แม่ฮ่องสอน) มะลิป้อม (มะลิป้