มะลิ ดอกสีขาวมีกลิ่นหอม ดอกนำมาร้อยมาลัย
การปลูกพืช
มะลิ ชื่ออื่นๆ :  มะลิ  มะลิลา (ทั่วไป) มะลิซ้อน (ภาคกลาง) มะลิขี้ไก่ (เชียงใหม่) มะลิหลวง (แม่ฮ่องสอน) มะลิป้อม (มะลิป้