นางใย มะหากาหนัง ไม้ต้นไม่ผลัดใบ เปลือกนำเอามาดองหรือแช่ในสุรา
ไม้ยืนต้น
นางใย ชื่ออื่นๆ : ตานขี้ม้า, มะหากาหลัง (เหนือ) นางใย, อึ่งเปาะ (อุบลราชธานี) มะดะ, คอแห้ง, กระจับนก, มะหากาหนัง ต้นกำเน