มะเกลือ เนื้อไม้ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ ผลดิบบดคั้นน้ำดื่มเป็นยา
การปลูกพืชสมุนไพร
มะเกลือ ชื่ออื่นๆ : มะเกีย มะเกือ ผีผา เกลือ มักเกลือ  ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : มะเกลือ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diospyros molli