มะเกลือ ประโยชน์และสรรพคุณ
ไม้ยืนต้น
มะเกลือ มะเกลือ ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 8-15 เมตร  กิ่งอ่อนมีขนนุ่มทั่วไป ลำต้นเปลาตรงเรือนยอดเป็นพุ่มกลมกิ่งอ่อนมีขนนุ่มเปลื
มะเกลือ เนื้อไม้ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ ผลดิบบดคั้นน้ำดื่มเป็นยา
การปลูกพืชสมุนไพร
มะเกลือ ชื่ออื่นๆ : มักเกลือ (เขมร-ตราด) มักเกลือ, หมักเกลือ, มะเกลือ (ตราด) ผีเผา, ผีผา (ฉาน-ภาคเหนือ) มะเกือ, มะเกีย ( …