ฉิ่ง ผลอ่อนรสชาติฝาดมันรับประทานเป็นผักสดจิ้มน้ำพริกหรือใช้ใส่แกง
ไม้ยืนต้น
ฉิ่ง ชื่ออื่นๆ : ชิ้งขาว, จิ้งขาว, ซิ้งขาว, มะเดื่อซิ้ง, เดื่อฉิ่ง ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Duea ching ชื่อวิทยาศาสตร์ …
มะเดื่อปล้อง ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ผลรับประทานได้
ไม้ผล
มะเดื่อปล้อง ชื่ออื่นๆ : เดื่อสาย (เชียงใหม่) ดื่อปล้อง (นครศรีธรรมราช, สระบุรี, ภาคเหนือ) เดื่อป่อง (กรุงเทพฯ) หมากหนอด
มะเดื่อป่า มะเดื่ออุทุมพร มีสรรพคุณแก้ท้องร่วง แก้ไอ
ไม้ยืนต้น
มะเดื่อป่า ชื่ออื่นๆ : เดื่อเกลี้ยง (ภาคเหนือ) มะเดื่อเกลี้ยง, มะเดื่อ, มะเดื่อชุมพร, กูแซ, เดื่อน้ำ (ภาคใต้) มะเดื่อน้ำ
มะเดื่อ ลูกมะเดื่อ ผลรูปกลมแป้นหรือรูปไข่ มีขน ผลสุกมีสีแดง
การปลูกพืช
มะเดื่อ ลูกมะเดื่อ ผลรูปกลมแป้นหรือรูปไข่ มีขน ผลสุกมีสีแดง ชื่ออื่นๆ : มะเดื่อ หรือ มะเดื่อฝรั่ง หรือ มะเดื่อญี่ปุ่น ต้