มะแหลบ เป็นเครื่องเทศที่ชาวเหนือนำมาปรุงเป็นเครื่องลาบ
พืชล้มลุก
มะแหลบ ชื่ออื่นๆ : เทียนตั๊กแตน ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : มะแหลบ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Heracleum siamicum Craib. (Heracleum …