มันปู ยอดอ่อน  ใบอ่อน นิยมนำมาเป็นผัก รสชาติหวาน รสชาติฝาด มัน
ไม้ยืนต้น
มันปู ชื่ออื่นๆ :  มันปู ยอดเทะ (ยอดกะทิ) นกนอนทะเล (นราริวาส), มันปู (ตรัง) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : มันปู Glochidion …