มะเฟืองช้าง ไม้ต้นขนาดกลาง ผลกลมรีและแข็ง
ไม้ผล
มะเฟืองช้าง ชื่ออื่นๆ :  ฝักดาบ (จันทบุรี) เสียดกา (ปราจีนบุรี) เสียดค่าย (สุราษฎร์ธานี) ยมขาว (ภาคเหนือ) มะเฟืองต้น, มะ