ยอ ยอส้ม เนื้อไม้ทำอุปกรณ์ทอผ้า แก่นต้มน้ำดื่มเป็นยาสมุนไพร
การปลูกพืชสมุนไพร
ยอ ยอส้ม ชื่ออื่นๆ : สลักป่า สลักหลวง (เหนือ) คุ คุย (พิษณุโลก) โคะ ต้นกำเนิด : พบในป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ …
ยอป่า เนื้อไม้สามารถนำมาใช้ทำเป็นเครื่องเรือนหรือเครื่องใช้ต่างๆ ได้
ไม้ยืนต้น
ยอป่า ชื่ออื่นๆ : สลักป่า, สลักหลวง (ภาคเหนือ) คุย (พิษณุโลก) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : ยอป่า ชื่อวิทยาศาสตร์ : …