ลูกยอรักษาอาการกรดไหลย้อน ช่วยเร่งการสมานแผลของกระเพาะอาหาร
การปลูกพืชสมุนไพร
กรดไหลย้อน กรดไหลย้อน เป็นโรคในระบบทางเดินอาหารหนึ่งที่พบได้บ่อย โดยเฉพาะคนสูงวัยและวัยทำงานที่มีความเครียดเป็นเหตุ การท
ลูกยอประโยชน์และสรรพคุณ
การปลูกพืชสมุนไพร
ยอ ลูกยอ ชื่ออื่นๆ : ยอแย่ใหญ่ (แม่ฮ่องสอน), ตาเสือมะตาเสือ (ภาคเหนือ), ยอบ้าน (ภาคกลาง) ต้นกำเนิด : อินเดีย ถึงตอนใต้ขอ