นมตำเลีย ไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็งเกาะตามก้อนหินชื้นมีขนสั้นทั่วต้น
ไม้เลื้อย
นมตำเลีย ชื่ออื่นๆ : ผกาแก้ว, โฮย่า ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : เนื้อมะต่อม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hoya ovalifolia, Wight …
เผือก พืชหัวที่มีลำต้นใต้ดินสะสมอาหารเรียกว่า หัว
การปลูกพืชสวน
เผือก ชื่ออื่นๆ : บอน (กลาง) กลาดีกุบุเฮง (มาเลย์-ยะลา) กลาดีไอย์ (มาเลย์-นราธิวาส) ทีพ้อ คีทีโบ คูชี้บ้อง คูไท ทีพอ (กะ …
สมอไทย ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ สรรพคุณแก้ท้องผูก เป็นยาขับปัสสะวะ บำรุงหัวใจ
ไม้ผล
สมอไทย ชื่ออื่นๆ : มะนะ, สมอไทย, ม่าแน่ (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่)  สมอไทย, สมออัพยา (ภาคกลาง)  หมากแน่ะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอ