กาตีล ยางนา ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ไม้ใช้สร้างอาคาร บ้านเรือน
ไม้ยืนต้น
กาตีล ยางนา ชื่ออื่นๆ : กาตีล (เขมร-ปราจีนบุรี), ขะยาง (ชาวบน-นครราชสีมา), เคาะ (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่), จะเตียล (เขมร), ช …