พิกุล เป็นไม้ที่มีความแข็งแรงทนทานและมีอายุยาวนาน นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ
ไม้ดอก
พิกุล ชื่ออื่นๆ : มะเมา, แก้ว, พิกุลป่า, พิกุลเขา, พิกุลเถื่อน, กุน, ซางดง ต้นกำเนิด : อินเดีย พม่า ชื่อสามัญ …
เขือง ไม้พุ่ม ทำยาพื้นบ้าน สรรพคุณบำรุงกำลัง
ไม้ผล
เขือง ชื่ออื่นๆ : กำลังเลือดค่าง (ยโสธร) กะตังใบแดง, กะตังใบ (กรุงเทพฯ) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : เขือง ชื่อวิทยาศาสตร์ : …