ผักปลาบ หญ้าปล้องขน ผักปลาบน้ำ ผักปลาบดง
การปลูกพืช
ผักปลาบ ชื่ออื่นๆ : ผักปลาบดอย (เชียงใหม่), ผักเบี๋ยว (เชียงราย) ผักปลาบดง, หญ้าปล้องขน (นครราชสีมา) ผักปลาบ (ภาคกลาง) ร