ยี่หุบ เป็นไม้ดอกที่ออกดอกตลอดปีและร่วงเร็ว
การปลูกพืช
ยี่หุบ ชื่ออื่นๆ : ยี่หุบน้อย ยี่หุบหนู ต้นกำเนิด : ตอนใต้ของประเทศจีน ชื่อสามัญ : ยี่หุบ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Magnolia coc …