ยูคาลิปตัส โกฐจุฬารส ลำต้นนำมาทำกระดาษ ใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้าง
ไม้ยืนต้น
ยูคาลิปตัส โกฐจุฬารส ชื่ออื่นๆ : ยูคะลิปต์, ยูคา, โกฐจุฬารส, น้ำมันเขียว, มันเขียว, ยูคาลิป (ไทย) อันเยี๊ยะ, หนานอัน (จี