ยูคาลิปตัส โกฐจุฬารส น้ำมันเขียว มันเขียว ลำต้นนำมาทำกระดาษ ใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้าง
ไม้ยืนต้น
ยูคาลิปตัส โกฐจุฬารส น้ำมันเขียว มันเขียว ชื่ออื่นๆ : ยูคะลิปต์ ยูคา โกฐจุฬารส น้ำมันเขียว มันเขียว ยูคาลิป (ไทย), …