ย่านงด ไม้เถาเนื้อแข็ง เปลือกจากเนื้อไม้ เป็นยาบำรุงประสาท บำรุงหัวใจ
การปลูกพืช
ย่านงด ชื่ออื่นๆ : เครือเต่าไห้ (ลำปาง), ขมัน (จันทบุรี), อ้ายไร (กรุงเทพฯ), ชะไร ยาวี (สตูล), เถากะมัน ย่านมูรู (พัทลุง …